Dvere a zárubne sú našou každodennou súčasťou. Denne prechádzame cez obrovské množstvo rôznych dverí. Či už ide o interiérové dvere alebo exteriérové dvere a brány. Môžu mať rôzny tvar, farbu, rozmer a aj formu. Poznáme nespočet typov dverí. Napríklad padacie dvere, stajňové dvere, húpacie dvere, zdvíhacie dvere, stodolové dvere, francúzske dvere, záhradné dvere, otočné dvere, automatické dvere alebo bezpečnostné dvere. Z ich názvu väčšinou vyplýva aj ich hlavná podstata a účel. Zoberme si také otočné dvere tie obsahujú štruktúru s aspoň štyrmi panelmi, spojenými v centre v osi, ktoré im umožňujú otáčanie okolo svojej osi. Tieto dvere sa využívajú na znak prestíže. Najčastejšie ich môžeme vidieť v bankách, obchodných centrách alebo rôznych spoločnostiach. Samozrejme v domácnosti by sme ich len ťažko hľadali.