Ako je to s predajom a kúpou poľnohospodárskej pôdy?

V našej krajine je prijatý zákon, ktorý podľa svojho názvu korešponduje s väčšinovou vôľou obyvateľstva a chráni poľnohospodársky pôdny fond pred jej výpredajom do zahraničných rúk. Ale aká je pravda, komu tento zákon slúži a koho záujem ochraňuje? Na druhej strane ho zasa poškodzuje a obmedzuje. Ale poďme poporiadku, je pravda, že sme chudobná krajina, štát nemá financie na investičné akcie z vlastných zdrojov a teda najcennejšie čo vlastní je pôda, pôda tvorí štátne územie, keď prestane byť v našich rukách, už nebudeme mať vôbec nič, ostaneme nakoniec otrokmi na cudzej zemi. Zákon, ktorým sa chvália jeho tvorcovia však nezabraňuje tomu, aby sa k pôde dostali zahraniční investori, ale […]

Read more »

Družstevníctvo

V tomto roku sme si pripomenuli 171. výročie založenia prvého družstva na našom území a zároveň druhého v celej Európe a takisto aj narodenie Samuela Jurkoviča. Myšlienka družstevného vlastníctva sa zrodila v Anglicku v roku 1844 v meste Rochdal, kde bolo založené prvé spotrebné družstvo, ktoré začalo aj reálne fungovať – jednalo sa o družstvo tkáčov. Na Slovensku sa myšlienky spoločného spolkového života zaoberali národne orientovaný učitelia a kňazi, ktorým dnes hovoríme štúrovci. Medzi nimi v tejto otázke vynikal najmä Samuel Jurkovič – miestny učiteľ v Sobotišti, pôsobil aj ako učiteľ v Novom Meste nad Váhom. Jurkovič bol popredný ľudovýchovný pracovník, zakladateľ učiteľských a čitateľských spolkov, školských […]

Read more »