V našej krajine je prijatý zákon, ktorý podľa svojho názvu korešponduje s väčšinovou vôľou obyvateľstva a chráni poľnohospodársky pôdny fond pred jej výpredajom do zahraničných rúk.

Ale aká je pravda, komu tento zákon slúži a koho záujem ochraňuje? Na druhej strane ho zasa poškodzuje a obmedzuje.

Ale poďme poporiadku, je pravda, že sme chudobná krajina, štát nemá financie na investičné akcie z vlastných zdrojov a teda najcennejšie čo vlastní je pôda, pôda tvorí štátne územie, keď prestane byť v našich rukách, už nebudeme mať vôbec nič, ostaneme nakoniec otrokmi na cudzej zemi.

Zákon, ktorým sa chvália jeho tvorcovia však nezabraňuje tomu, aby sa k pôde dostali zahraniční investori, ale naopak, tento zákon to podporuje, samozrejme nie vo svojich ustanoveniach, skryté prostredníctvom predaja poľnohospodárskych podnikov, poľnohospodársky podnik nakupovať pôdu môže, dokonca je jediný, ktorý má túto možnosť, teda keď poľnohospodársky podnik, ktorý vlastní pôdu, ktorú teraz bezbreho nakupuje, bude raz predávať zahraničnému investorovi čo je samozrejme možné a aj sa to vo veľkej miere deje, pôda spolu s podnikom pôjde do rúk hocikoho a to už bez súhlasu štátu a jeho regulácie. Teda načo je nám takýto zákon, prostredníctvom ktorého si môže už teraz zahraničný investor, finančník, každý kto má peniaze pôdu kúpiť.

Poľnohospodársku pôdu si vďaka tomuto zákonu nemôže kúpiť len obyčajný slovenský občan, ktorému robí tento zákon len problémy a bráni mu kúpiť si vo svojej obci poľnohospodársku pôdu.

Teda načo nám je ?

Proti komu bol účelovo vymyslený a na čiu objednávku bol pripravený.